Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:
Endelig ble det festspill for Hinnøy Golfklubb også!

Onsdag 27. juni 2018 vedtok Planutvalget å legge Kommuneplanens arealdel ut på høring.
Der er klubbens nye banetrasé inntatt.
Etter snart 2 års ørkenvandring har vi nådd en ny milepæl.

Nå er høringsfristen ute og ingen offentlige etater har vesentlige innvendinger mot vårt nye baneforslag.
Harstad kommune har i forbindelse med sitt arealplanarbeid utført en grundig konsekvensutredning av det nye baneforslaget og konkluderer positivt.

Vi skylder våre medlemmer og andre støttespillere en STOR takk for at dere tålmodig har stått ved vår side i snart 8 år !
Dere har virkelig utgjort en forskjell!

Med et kartutsnitt av arealplanen ønsker vi alle våre medlemmer, golfinteresserte og andre en riktig god høst!