Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Klubbmesterskapet 2018.

Da er det åpnet for påmelding i golfbox til årets sosiale klubbhappening.
Lørdag 18. og søndag 19. august går klubbmesterskapet av stabelen sammen med Midt-Troms golfklubb i Målselv.
Som tidligere med sosialt samvær på kvelden 18. august.

Overnatting på Bardufosstun fra lørdag til søndag gir gratis greenfee for klubbmesterskapet.
Ta med litt grillmat, godt humør og meld deg på her...

--------------------------------------------------------------------------


KOMMUNEPLANES AREALDEL VEDTATT!

 27.6. 2018 vedtok Planutvalget i Harstad å legge kommuneplanens arealdel ut til høring. 
I denne areaplanen er det avsatt areal til ny golfbane i Sørvik/Halsebø.
Arealet som er avsatt er helt i samsvar med klubbens nye banelayout.


 Les mere her ...


om prosjektet


Vår informasjonsbrosjyre for prosjektet kan lastes ned her:

 Informasjonsbrosjyre 

___________________________________________________________________________________Vår prosjektplan:


Utførte oppgaver:

• Gjennomføre myndighetsavklaringer (kommune, fylke,
   landbruksmyndigheter etc.)

• Søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

• Utarbeide konsekvensutredning og forslag til reguleringsplan.

Gjenstående oppgaver:

• Utarbeide forprosjekt/masterplan.

Utarbeide finansieringsplan, søke om spillemidler m.m.

• Utarbeide detaljprosjekt og anbudsgrunnlag for opparbeidelse.

• Kontrahere anleggsentreprenør(er).

• Gjennomføre opparbeidelse av 1. byggetrinn.2020 – baneåpning?