Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Hvis noen fortsatt tviler.....
så har golfbaneprosjektet i Sørvika  kjempestøtte hos lokalbefolkningen!

Les mer om dette her .....


Banebyggingen er i gang
og dugnadsjobbingen pågår for fullt!


En rekke skogryddingsdugnader er unnagjort, men MASSE arbeid gjenstår så vi er, og vil være, avhengige av at flest mulig stiller opp!
Vi håper at flest mulig kan prioritere et par timer nå og da til dugnad.

Dugnadsdager og tider fremgår av vår Facebook-side!

---------------------------

 I første byggetrinn prioriteres 9 hull hvor vi da vil eie all eiendom som benyttes.

I denne fasen er vi helt avhengige av økonomisk hjelp og topp dugnadsvilje hos medlemmene.

Så kjøp spillerett NÅ og hjelp oss med å realisere banebyggingen!

En spillerett koster kr. 20.000,- (minus evt. oppspart lojalitetsbonus på kr. 1000,- pr. medlemsår).

Interesserte bes sende oss en e-post på: postmaster@hinnøy-gk.no

-------------------- 

Klubben har utarbeidet en liten presentasjon som kort redegjør for planstatus og videre planer:

som kan leses her...


Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

Her er status på sommerens dugnadsarbeid på banen, pr. 27. oktober 2010:

Håndarbeid:
664 timer

Maskinarbeid (Traktor og ATW):
26 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 358 000,-
Det er kjempebra!Vår informasjonsbrosjyre for prosjektet kan lastes ned her:

 Informasjonsbrosjyre 

___________________________________________________________________________________Vår prosjektplan:


Utførte oppgaver:

• Gjennomføre myndighetsavklaringer (kommune, fylke,
   landbruksmyndigheter etc.)

• Søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

• Utarbeide konsekvensutredning og forslag til reguleringsplan.

Gjenstående oppgaver 2020-2022:

• Utarbeide forprosjekt/masterplan.

Utarbeide finansieringsplan, søke om spillemidler m.m.

• Utarbeide detaljprosjekt og anbudsgrunnlag for opparbeidelse.

• Kontrahere anleggsentreprenør(er).

• Gjennomføre opparbeidelse av 1. byggetrinn.2023 – baneåpning?