Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Nå er det tid for innbetaling av medlemskontingent for 2023!

 For 2023 er kontingentsatsene som følger:

For Senior: (Over 19år): kr. 1700;- 

13-19 år (junior): kr. 750,-

Betales til kontonr: 4730.16.82146

Betalingen merkes med navn og medlemsnummer!

(Dersom det betales for flere medlemmer husk alle medlemsnr.).

Forfall: 15.02.2023

__________________

Status på banearbeidet:


Vi er nå klare til å starte anleggsarbeidet på de første ni hullene dersom alle avklaringer hos statsforvalteren og kommunen blir som vi forventer. 

Vi er lovet en siste avklaring fra statsforvalteren på mottatte klage fra grunneiere på selve saksbehandlingen av reguleringsplanen nå i løpet av januar. 

Vi er i tillegg også lovet tilbakemelding på kommunal garanti på finansieringen av banen. 

Vi håper på en avklaring tidlig i Q1.

 

Vi er i god dialog med entreprenører med hensyn til en anleggsstart våren 2023!

Når det gjelder dugnader på området for de første 9 hullene håper vi å være ferdig med dette før anleggsstart. 

Her er det ikke mye som gjenstår.

 

For å komme videre i planleggingen vil det selvsagt fortsatt være behov for kapital og vi håper derfor at våre medlemmer innbetaler årets kontingent så fort som mulig, slik at vi slipper å måtte låne penger frem mot våren.


----------------------- 

Og mens vi venter på realisering:
Sjekk ut vår visualisering av de første 9 hullene her....
--------------

Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

Her er status på  dugnadsarbeid pr. 4.12.2022:

Håndarbeid:
1821 timer

Maskinarbeid (Traktor og ATW):
31 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 923 500,-
Det er kjempebra!Vår informasjonsbrosjyre for prosjektet kan lastes ned her:

 Informasjonsbrosjyre 

___________________________________________________________________________________

   Utsnitt av del av banen.


Vår prosjektplan:


Utførte oppgaver:

• Gjennomføre myndighetsavklaringer (kommune, fylke,
   landbruksmyndigheter etc.)

• Søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

• Utarbeide konsekvensutredning og forslag til reguleringsplan.

• Utarbeide forprosjekt/masterplan.


Gjenstående oppgaver 2022-2023:

Utarbeide finansieringsplan, søke om spillemidler m.m.

• Utarbeide detaljprosjekt og anbudsgrunnlag for opparbeidelse.

• Kontrahere anleggsentreprenør(er).

• Gjennomføre opparbeidelse av 1. byggetrinn.2024 – baneåpning for ni hull?