Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Golf - attraktiv hele livet
- men hva med Harstad?


Hinnøy Golfklubb ble stiftet 2011 
med det formål å etablere et 18-hulls golfbaneanlegg i Harstad.


Samme år startet klubben en planprosess som, helt fram til i dag, har hatt full støtte i den politiske ledelsen i Harstad. 
 
Likevel har klubben, etter hele 12 år med offentlig saksbehandling, utrolig nok, ennå ikke oppnådd et juridisk bindende planvedtak som muliggjør oppstart og bygging av banen!

Så på tross av en på landsbasis stadig voksende golfsport har det i disse årene dessverre vært en klar negativ utvikling for sporten i Harstad.   Vår region har ennå ikke en fullverdig 18-hulls golfbane som er nødvendig for å arrangere større lokale turneringer, skape aktivitet rundt sporten og trekke gjestespillere til byen. Dette i motsetning til Bodø, Narvik, Tromsø og Lofoten, som alle har klart å etablere fullverdige, levedyktige og meget attraktive 18-hulls golfanlegg!


Så hvordan kan en plansak, som faktisk har full politisk støtte, ende opp i en slik endeløs byråkratisk ørkenvandring? 

Les vår styreleders redegjørelse for hele hele denne sørgelige planprosessen!
Klikk her.... 

-------------------------------------------------------------------------

Men la det uansett være helt klart:

Hinnøy Golfklubb vil fullføre byggingen av golfbanen!
Vår kommune har forlengst besluttet at det skal spilles golf på en 18-hulls bane i Sørvik/Halsebø:
Dette ble avgjort i et nært enstemmig kommunevedtak da golfarealet ble innarbeidet i kommuneplanens arealdel! 
Vi anmoder nå våre politikere om å få fortgang i den trege byråkratiske planprosessen, noe som enkelt lar seg gjøre.
Nå handler det bare om å få detaljreguleringen på plass.

----------

Tidligere redegjørelse i saken, basert på innhentet juridisk vurdering, kan leses  her ...

Advokat Trond Skoglys brev til Harstad kommune kan leses her...

--------------


Mens vi venter på realisering:

Sjekk ut vår visualisering av de første 9 hullene her....
--------------

Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

Her er status på  dugnadsarbeid pr. 4.12.2022:

Håndarbeid:
1821 timer

Maskinarbeid (Traktor og ATW):
31 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 923 500,-
Det er kjempebra!Vår informasjonsbrosjyre for prosjektet kan lastes ned her:

 Informasjonsbrosjyre 

___________________________________________________________________________________

   Utsnitt av del av banen.


Vår prosjektplan:


Utførte oppgaver:

• Gjennomføre myndighetsavklaringer (kommune, fylke,
   landbruksmyndigheter etc.)

• Søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

• Utarbeide konsekvensutredning og forslag til reguleringsplan.

• Utarbeide forprosjekt/masterplan.


Gjenstående oppgaver 2022-2023:

Utarbeide finansieringsplan, søke om spillemidler m.m.

• Utarbeide detaljprosjekt og anbudsgrunnlag for opparbeidelse.

• Kontrahere anleggsentreprenør(er).

• Gjennomføre opparbeidelse av 1. byggetrinn.2024 – baneåpning for ni hull?