Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø har vi under planlegging et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:


En god dag for golfens fremtid i Harstad!


Onsdag 22. mars ble en ny milepæl nådd i Hinnøy Golfklubbs historie.
I et møte med Rådmannen og leder for areal og byggesakstjenesten, ble klubben informert om at kommunen vil imøtekomme vårt nye forslag til banetrasè og jobbe for å avsette nødvendig areal i Kommuneplanens arealdel.
Dermed er planleggingen av ny golfbane kommet på skinner igjen!
Vi er ennå ikke i mål, men mållinjen er rykket betydelig nærmere.
Det viktige nå er at vi får en avklaring på spørsmålet om Fylkesmannen vil legge ned innsigelse.
For å unngå innsigelse har golfklubben lagt den nye trasèen utenom Vikevatn og dermed unngått konfliktområdet for 17 rødlistearter.
Kommer det ikke innsigelse under høringen til arealplanen, får golfklubben en mye tryggere reise når vi starter detaljreguleringen.
Vi er full av takknemlighet ovenfor administrasjonen i Harstad kommune, politikere, Harstad regionens næringsforening, Harstad Idrettsråd og enkeltpersoner som har jobbet hardt for å få dette til.

Vi har fått denne seieren ved at mange har delt vårt engasjement ! 

Takk til alle!

Vårt nye forslag til banetrasé kan studeres her ...

banelayout


Siste forslag til layout, datert 10. september 2013.

Planen nedenfor viser vårt forslag til banelayout. Klubbhuset med tilhørende parkering er tenkt lokalisert rett nord for Vikevatnet. Her er også drivingrange og treningsarealer tenkt plassert. Ut fra dette området løper så to nihulls sløyfer, hull 1 til 9 går opp mot RV83 og tilbake til klubbhuset, hull 10 til 18 går i en sløyfe rundt nordre del av Vikevatnet og tilbake til klubbhuset. Begge sløyfer starter og ender direkte i nærhet av klubbhuset. Skissen viser en bane med totallengde på ca. 5740 m (fra gul tee), fordelt på 2900 m på første ni og 2840 m på siste ni. Samlet par er 72 (36 + 36).

Foreliggende forslag til reguleringsplan er basert på en slik banelayout.Etappevis utbygging.

Hullene 1 til 9 forutsettes å utgjøre første byggetrinn. Sammen med atkomstvei, parkering og drivingrange vil denne sløyfen, mellom RV 83 og nordøstre del av Vikevatnet, naturlig utgjøre starten på anlegget. Hullene for denne delen av banen ligger samlet og er topografisk sett kanskje enklest å opparbeide. Dersom økonomien tillater det vil også et første byggetrinn for et klubbhus prioriteres i denne fasen. Et klubbhus er meget viktig for klubbens sosiale liv og bør derfor komme samtidig med de først ni hull. Supplerende treningsanlegg som øvingsgreen(er) og øvingsbunker(e) må også på plass i fase 1.

Når de først ni hull er spilleklare (forhåpentligvis i 2018?) kan klubben gå inn en en aktiv driftsfase og klubbens økonomi vil så avgjøre hvor raskt det vil være mulig å realisere fase 2 (hull 10 til 18).

Hinnøy GK.