Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Nye dugnad lørdag 1.10. kl. 11:00!


Det har i løpet av høsten vært lagt ned et stort arbeide med skogrydding i banetrasene i Sørvika.

Vi ønsker å fortsette dette arbeidet på lørdager fremover og kaller derfor inn til ny dugnad førstkommende lørdag 1.10. fra kl. 11.00, 

(men det er selvsagt fullt mulig å komme senere på dagen dersom man har andre gjøremål på formiddagen).

Vi møter opp på treningsbanen da vi derfra vil ha lett adkomst både til hull 2, 3 og 7, som er de områdene vi prioriterer nå først.

Ta på bålklær og ta gjerne med sitteunderlag, kaffe og litt å bite i til kaffepausen. Det er utrolig sosialt å være med på dugnad.
Har du kvistsaks kan det være fint at dette også tas med.

---------------------

Status på banearbeidet:

Vi har nå fått priser på opparbeidelse av de 9 første hullene og vi har utarbeidet budsjett for investering og finansiering.
Vi har også fått tilsagn om finansering i Sparebank 68° Nord gitt kommunal garanti.

I den forbindelse har klubben nettopp hatt et positivt møte med Harstad kommune (ordfører, varaordfører og rådmann) og vi føler oss trygge på at Harstad kommune stiller opp med en slik garanti.

 Vi har derfor nå STOR tro på at entreprenører kan sette spaden i jorda i juni neste år. 

Innen den tid må vi imidlertid få ryddet gjenstående skog og det er derfor svært viktig med et godt oppmøte på dugnader utover høsten og vinteren. 
Vi opplever svært god stemning og godt humør på dugnadene og deltagelse på disse er en fin måte til å bli kjent med øvrige medlemmer og støttespillere.

 Det vil videre utover høsten jobbes med å søke relevante fond, sponsorer, næringsfond, kommunen og bedrifter om direkte støtte til prosjektet.
All slik støtte vil redusere lånebehovet og gjøre klubben sterkere i oppstarten.
Kjenner du noen slike institusjoner er vi åpne for innspill.


 Tippemiddel søknad for byggingen av de 9 første hullene vil bli innsendt om kort tid.

----------------------- 

Og mens vi venter på realisering:
Sjekk ut vår visualiseringene av de første 9 hullene her....
--------------

Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

Her er status på  dugnadsarbeid pr. 7.9.2022:

Håndarbeid:
1148 timer

Maskinarbeid (Traktor og ATW):
31 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 605 000,-
Det er kjempebra!Har du lyst å lære å spille golf?

Klubben tar sikte på å avholde VTG-kurs også våren/sommeren 2022. Vi kommer tilbake til dato og tidspunkt.

Klikk her for påmeldingsskjema ...

eller
send påmelding til epostadresse postmaster@hinnøy-gk.no med følgende opplysninger:
- Navn og adresse
- Fødselsdato
- Epostadresse
- Mobilnr

Kursavgift kr. 1.500,- kan betales til konto 6437.05.47457 før kursstart.
Avgiften dekker kursmateriell, lån av køller (hvis ønskelig), utstedelse av golfkortet etter endt kurs og medlemskap i Hinnøy Golfklubb ut 2018. Golfkortet gir deg lisens til å spille golf på stort sett alle banen i Norge, Norden og verden forøverig.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til tlf 4510 3333 eller til epost til  postmaster@hinnøy-gk.no.


------------------------------------------------------------------------------

 Golf er en trivelig idrett, golf er sosialt og gir deg mange flotte naturopplevelser, samtidig som du holder deg i form.

En undersøkelse viser at golfere statistisk sett øker sin livslengde med om lag 5 år.

Bruk tid
Golf er ikke vanskelig, men kan selvsagt som all annen idrett være utfordrende. Skal du bli god må du også her trene hvis du vil utvikle dine ferdigheter. Bruk tid på å trene, bruk instruktører, vær tålmodig. En fordel er imidlertid at du tross dette kan trives med din golf, selv den som ikke har nok tid.
Da trives du på ditt nivå.

«Veien til Golf»
Tidligere måtte en potensiell golfer gjennom mange timer teori og praktiske prøver – dette er en saga blott i dag. Norges Golfforbund har innført en ny ordning «Veien til Golf» hvor du i praksis spiller golf helt fra starten av.

Det betyr at du må gjennom et 12 timers kurs, hvorav minimum 9 timer skal skje utendørs. Selv om den teoretisk biten er redusert må en vordende golfer kunne noe om sikkerhet og hvordan han/hun oppfører seg på banen. Det finnes jo her, som i andre idretter, en rekke regler en må forholde seg til. De fleste av disse tilegner du deg underveis i opplæringen. Så da er det vel bare å sette i gang.
Velkommen skal du være.

Slik er «Veien til Golf»:
Et obligatorisk kurs på minimum 12 klokketimer hvorav minst 9 timer er praktisk.
Alle får et treningskort med øvelser som skal gjennomføres i praksis.
Ingen obligatoriske prøver, hverken teoretiske eller praktiske.
Nytt friskt undervisningsmateriell.
Eget opplegg for barn opp til og med 12 år.
Alle deltakere skal få tilbud om oppfølging etter avsluttet kurs.

Utstyr

Om du ikke har utstyr selv, kan du låne av oss i opplæringsfasen. Og når du så skal skaffe deg ditt eget er vi selvsagt behjelpelig med råd og veiledning. Det behøver ikke være så dyrt.

Prisen for kurset er kr. 1.500,- og inkluderer, kursmateriell, utlån av køller og utstyr i forbindelse med kurset.
Gjennomført kurs gir også medlemskap i Hinnøy Golfklubb ut 2018.