Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Da er vi endelig i gang!

Detaljreguleringsplanen for golfbane Sørvik/Halsebø ble enstemmig vedtatt i utvalg for plan og næring i møte den 24. september!
En reguleringsprosess som har vart i over 9 år er nå endelig avsluttet med positivt resultat!

Politikerne ga grønt lys ....

Nå gjenstår kun endelig stadfesting i førstkommende kommunestyremøte 1. oktober!
Klubben vil nå bruke vinteren til detaljprosjektering m.m. av anlegget med håp om oppstart av de første markarbeidene til sommeren.
Det tas sikte på en opparbeidelse i to trinn, der 1. byggetrinn vil omfatte følgende ni hull:

Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn....

Vedtatt detaljreguleringsplan kan studeres her!


Har du lyst å lære å spille golf?

Klubben tar sikte på å avholde VTG-kurs også våren/sommeren 2019. Vi kommer tilbake til dato og tidspunkt.

Klikk her for påmeldingsskjema ...

eller
send påmelding til epostadresse postmaster@hinnøy-gk.no med følgende opplysninger:
- Navn og adresse
- Fødselsdato
- Epostadresse
- Mobilnr

Kursavgift kr. 1.500,- kan betales til konto 6437.05.47457 før kursstart.
Avgiften dekker kursmateriell, lån av køller (hvis ønskelig), utstedelse av golfkortet etter endt kurs og medlemskap i Hinnøy Golfklubb ut 2018. Golfkortet gir deg lisens til å spille golf på stort sett alle banen i Norge, Norden og verden forøverig.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til tlf 4510 3333 eller til epost til  postmaster@hinnøy-gk.no.


------------------------------------------------------------------------------

 Golf er en trivelig idrett, golf er sosialt og gir deg mange flotte naturopplevelser, samtidig som du holder deg i form.

En undersøkelse viser at golfere statistisk sett øker sin livslengde med om lag 5 år.

Bruk tid
Golf er ikke vanskelig, men kan selvsagt som all annen idrett være utfordrende. Skal du bli god må du også her trene hvis du vil utvikle dine ferdigheter. Bruk tid på å trene, bruk instruktører, vær tålmodig. En fordel er imidlertid at du tross dette kan trives med din golf, selv den som ikke har nok tid.
Da trives du på ditt nivå.

«Veien til Golf»
Tidligere måtte en potensiell golfer gjennom mange timer teori og praktiske prøver – dette er en saga blott i dag. Norges Golfforbund har innført en ny ordning «Veien til Golf» hvor du i praksis spiller golf helt fra starten av.

Det betyr at du må gjennom et 12 timers kurs, hvorav minimum 9 timer skal skje utendørs. Selv om den teoretisk biten er redusert må en vordende golfer kunne noe om sikkerhet og hvordan han/hun oppfører seg på banen. Det finnes jo her, som i andre idretter, en rekke regler en må forholde seg til. De fleste av disse tilegner du deg underveis i opplæringen. Så da er det vel bare å sette i gang.
Velkommen skal du være.

Slik er «Veien til Golf»:
Et obligatorisk kurs på minimum 12 klokketimer hvorav minst 9 timer er praktisk.
Alle får et treningskort med øvelser som skal gjennomføres i praksis.
Ingen obligatoriske prøver, hverken teoretiske eller praktiske.
Nytt friskt undervisningsmateriell.
Eget opplegg for barn opp til og med 12 år.
Alle deltakere skal få tilbud om oppfølging etter avsluttet kurs.

Utstyr

Om du ikke har utstyr selv, kan du låne av oss i opplæringsfasen. Og når du så skal skaffe deg ditt eget er vi selvsagt behjelpelig med råd og veiledning. Det behøver ikke være så dyrt.

Prisen for kurset er kr. 1.500,- og inkluderer, kursmateriell, utlån av køller og utstyr i forbindelse med kurset.
Gjennomført kurs gir også medlemskap i Hinnøy Golfklubb ut 2018.