Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Det innkalles til årsmøte i Hinnøy Golfklubb
tirsdag 25.mai 2021 kl. 19.00

 Vi tar sikte på et fysisk møte som vanlig i Speilsalen på Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad,
men vi tar forbehold om smittesituasjonen. 

Dersom nødvendig vil det kunne være mulighet for Teams deltakelse, info om dette kommer senere.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil distribueres medlemmene elektronisk senest en uke før årsmøtet.

NB!: Husk at innbetalt medlemskontigent kreves for å være stemmeberettiget.

------------

Klubben har nå startet prosessen med å få bygd banen!


Vi er i gang med detaljprosjekteringen og med jobben med selve finansieringen av banen.
Vi må enten eie eiendommene eller legge ved tinglyst festeavtale før vi kan sende inn søknad om tippemidler. 
Dette rakk vi desverre ikke å få på plass i ifjor, men vi har inngått flere avtaler om kjøp av eiendom!


For å komme videre er vi imidlertid helt avhengige av at vi nå klarer å finansiere hele detaljprosjekteringen og også nødvendige eiendomskjøp.
Får vi det til raskt så er det mulighet for å starte forberedende arbeider med bygging av banen allerede i år og tippemiddelsøknad vil ogse innsendes í 2021.
I første omgang prioriteres 9 hull hvor vi da vil eie all eiendom som benyttes.


Men dette betyr at vi nå er helt avhengig av at dere medlemmer støtter opp!

Så kjøp spillerett NÅ og hjelp oss med å realisere banebyggingen!

En spillerett koster kr. 20.000,- (minus evt. oppspart lojalitetsbonus på kr. 1000,- pr. medlemsår).

Interesserte bes sende oss en e-post på: postmaster@hinnøy-gk.no

-------------------- 

VI minner også om at det nå er tid for innbetaling av medlemskontingent for 2021!

-------------------

Klubben har utarbeidet en liten presentasjon som kort redegjør for planstatus og videre planer:

som kan leses her...


Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Jubeldag for golf i Harstad ....