Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Golfbanesaken lever!


Hinnøy golfklubb
har innhentet en juridisk vurdering fra sin advokat Trond Skogly for å avklare hvilken betydning Statsforvalterens opphevelse av kommunens planvedtak har for arbeidet videre.
Konklusjonen
er at opphevelsen skyldes teknikaliteter som lett lar seg avhjelpe og som ikke har noen praktisk betydning for planene, utover en liten forsinkelse.

Styreleders redegjørelse i saken, basert på advokat Trond Skoglys vurdering, kan leses i sin helhet her ...

Advokat Trond Skoglys brev til Harstad kommune kan leses her...

--------------


Mens vi venter på realisering:

Sjekk ut vår visualisering av de første 9 hullene her....
--------------

Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

Her er status på  dugnadsarbeid pr. 4.12.2022:

Håndarbeid:
1821 timer

Maskinarbeid (Traktor og ATW):
31 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 923 500,-
Det er kjempebra!