Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

KOMMUNEPLANES AREALDEL VEDTATT!

 27.6. 2018 vedtok Planutvalget i Harstad å legge kommuneplanens arealdel ut til høring, med merknadsfrist 1. november. 

I denne arealplanen er det som kjent avsatt areal til ny golfbane i Sørvik/Halsebø.
Arealet som er avsatt er helt i samsvar med klubbens nye banelayout.

-----------------------------------

Nå foreligger konklusjonen fra Fylkesmannen på kommuneplanens arealdel, og den lyder som følger:

ETTER EN SAMLET VURDERING AV BERØRTE INTERESSER OG AKTUELLE HENSYN, KAN FYLKESMANNEN TILRÅ EN ETABLERING AV GOLFBANE I DETTE OMRÅDET.

Fylkesmannen reiser imidlertid en del spørsmål som må finne sin løsning,
enten på kommuneplannivå eller i samband med en detaljreguleringsplan.

Dette arbeidet går klubben straks i gang med og vi har stortro på at det faller på plass i løpet av neste år.

Nå starter oppgaven med å detaljprosjektere banen og deretter blir det byggestart!
Og til alle dere som spør så har vi realistiske planer som løser finansieringen
!

Men den viktigste faktoren for å realisere banen er at alle golfinteresserte slutter opp om klubben !.

hvorfor trenger vår region et nytt golfanlegg?

Fordi Sør-Troms/Vesterålen nå er det eneste området i Troms og Nordland der befolkningen ikke har tilgang til et fullverdig baneanlegg.
Tromsø har sin 18 hullsbane på Breivikeidet, Narvik har sitt 18 hulls anlegg i Skjomen og Lofoten har sitt 18 hulls anlegg på Gimsøya. Men regionen Sør-Troms og Vesterålen mangler forsatt et slikt banetilbud.

På grunn av golftilbudet som har vært i noen år nå på Røkenes Gård og i Sigerfjorden ved Sortland har det grodd opp et livskraftig golfmiljø i regionen. Noen av landsdelens beste golfere finnes i vårt distrikt. Men dessverre er det ikke mulig å utvikle de enkle golfanleggene på Røkenes og i Sigerfjorden til fullverdige 18 hulls anlegg. Disse anleggene har golfmessig sett ingen framtid når de ikke kan utbedres og utvides.

Derfor ble det, av tre golfentusiaster, i februar 2011 tatt et initiativ til å etablere et nytt golfanlegg for denne regionen slik at golfsporten kan få samme utviklingsmuligheter her som i Tromsø, Bodø og Lofoten og landet forøvrig.

Les mer...

_
_______________________________________________Hinnøy GK er nå formelt registrert og klar for mottak av grasrotandeler. Medlemmene henstilles om å registrere denne klubben som mottaker.

________________________________________________


Har du, eller noen du kjenner, lyst til å lære å spille golf?

Les mer her ...

      KLUBBNYTT:

 • Eiendom 42/63.

  Styret ønsker, gjennom en ramme- avtale med eierne av eiendom 42/63 å sikre klubben kjøpsrett til hele dette arealet. Det er oppnådd enighet om en rammeavtale som styret tenker å forelegge årsmøtet for endelig godkjenning i 2018. 
  Avtalen vil  muliggjøre en justering av
  banelayout som vil fjerne så godt som alle konflikt-punkter. Det vil også gi en golfteknisk bedre baneløsning og en reduksjon i anleggskostnader.
  Gjennom denne avtalen vil klubben dessuten få tilgang til et vånings-hus som enkelt kan ombygges/utvides til et meget funksjonelt klubbhus.

 • Fortsatt godt håp for
  golfens framtid i Harstad.

  Onsdag 22. mars ble en ny milepæl nådd i Hinnøy Golfklubbs historie.
  I et møte med Rådmannen og leder for areal og byggesakstjenesten, ble klubben informert om at kommunen vil imøtekomme vårt nye forslag til banetrasè og jobbe for å avsette nødvendig areal i Kommuneplanens arealdel.
  Dermed er planleggingen av ny golfbane kommet på skinner igjen!


 • Årsmøte 2018
  ble avholdt den 14. mars 2018  på Clarion Collection Hotel Arcticus

  Protokoll kan leses her...

 • Korthullsbanen
  Vi gjøre alle våre medlemmer og golfvenner oppmerksom på vår lille treningsbane på Halsebø / Sørvik. Her kan hele familien komme og spille litt golf, slå av en prat med naboen, golfspillere eller andre som gjester banen.

  Les mer ...
 • BLI MEDLEM NÅ!

  Klubben trenger støtte fra alle golfentusiaster i regionen! 

  Uten en stor og entusiastisk medlemsmasse som er villige til å jobbe sammen med oss vil vi ikke klare å realisere dette prosjektet!

  Meld deg inn her...


SISTE milepæler:     

27

juni
2018

Harstad kommune vedtok kommuneplanes reviderte arealplan lagt ut til høring. Her inngår areal til nytt golfanlegg!

24

Feb
2016

Planutvalget vedtok en meget positiv uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 


27

Aug
2015

Harstad Kommunestyre vedtar regulering av Hinnøy Golfklubb.  Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.                

4

Des
2013

Forslag til regulerings-
plan for golfbaneanlegg
i Sørvik/Halsebø ble lagt ut til offentlig ettersyn!

21

Nov
2013

NGF har gitt Hinnøy GK
KMT-status!


17

Sep
2013

Konsekvensutredning
og forslag til reguleringsplan er innsendt til Harstad kommune!.


10

Sep
2013

Anlegget ble gitt idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning!.Les mer...sponsorer: