Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Det innkalles til generalforsamling i Hinnøy Golfklubb
onsdag 29. mars 2023 kl. 19.00

Årsmøtet holdes som vanlig i Speilsalen på Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil distribueres medlemmene elektronisk senest en uke før årsmøtet.

OBS!
Husk å betale inn medlemskontingent for å være stemmeberettiget.
(Kontingenten 1700,- for voksne betales til kontonr. 4730.16.82146 )

--------

Nå er det tid for innbetaling av medlemskontingent for 2023!

 For 2023 er kontingentsatsene som følger:

For Senior: (Over 19år): kr. 1700;- 

13-19 år (junior): kr. 750,-

Betales til kontonr: 4730.16.82146

Betalingen merkes med navn og medlemsnummer!

(Dersom det betales for flere medlemmer husk alle medlemsnr.).

__________________

Status på banearbeidet:


Vi er nå klare til å starte anleggsarbeidet på de første ni hullene dersom alle avklaringer hos statsforvalteren og kommunen blir som vi forventer. 

Vi er lovet en siste avklaring fra statsforvalteren på mottatte klage fra grunneiere på selve saksbehandlingen av reguleringsplanen nå i løpet av januar. 

Vi er i tillegg også lovet tilbakemelding på kommunal garanti på finansieringen av banen. 

Vi håper på en avklaring tidlig i Q1.

 

Vi er i god dialog med entreprenører med hensyn til en anleggsstart våren 2023!

Når det gjelder dugnader på området for de første 9 hullene håper vi å være ferdig med dette før anleggsstart. 

Her er det ikke mye som gjenstår.

 

For å komme videre i planleggingen vil det selvsagt fortsatt være behov for kapital og vi håper derfor at våre medlemmer innbetaler årets kontingent så fort som mulig, slik at vi slipper å måtte låne penger frem mot våren.


----------------------- 

Og mens vi venter på realisering:
Sjekk ut vår visualisering av de første 9 hullene her....
--------------

Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

Her er status på  dugnadsarbeid pr. 4.12.2022:

Håndarbeid:
1821 timer

Maskinarbeid (Traktor og ATW):
31 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 923 500,-
Det er kjempebra!


hvorfor trenger vår region et nytt golfanlegg?

Fordi Sør-Troms/Vesterålen nå er det eneste området i Troms og Nordland der befolkningen ikke har tilgang til et fullverdig baneanlegg.
Tromsø har sin 18 hullsbane på Breivikeidet, Narvik har sitt 18 hulls anlegg i Skjomen og Lofoten har sitt 18 hulls anlegg på Gimsøya. Men regionen Sør-Troms og Vesterålen mangler forsatt et slikt banetilbud.

På grunn av golftilbudet som har vært i noen år nå på Røkenes Gård og i Sigerfjorden ved Sortland har det grodd opp et livskraftig golfmiljø i regionen. Noen av landsdelens beste golfere finnes i vårt distrikt. Men dessverre er det ikke mulig å utvikle de enkle golfanleggene på Røkenes og i Sigerfjorden til fullverdige 18 hulls anlegg. Disse anleggene har golfmessig sett ingen framtid når de ikke kan utbedres og utvides.

Derfor ble det, av tre golfentusiaster, i februar 2011 tatt et initiativ til å etablere et nytt golfanlegg for denne regionen slik at golfsporten kan få samme utviklingsmuligheter her som i Tromsø, Bodø og Lofoten og landet forøvrig.

Les mer...

_
_______________________________________________


Hinnøy GK er nå formelt registrert og klar for mottak av grasrotandeler. Medlemmene henstilles om å registrere denne klubben som mottaker.

________________________________________________


Har du, eller noen du kjenner, lyst til å lære å spille golf?

Les mer her ...

      KLUBBNYTT:

 • Stort sponsorbidrag!

  Hinnøy GK er tildelt 200 000 kr i støtte fra Sparebank 68 grader nord!

  Les mer her....

 • Årsmøte 2022
  ble avholdt den 27. april 2022  på Clarion Collection Hotel Arcticus.
  Protokoll kan leses her...
 • Alle tiders julegave fra HLK

  Hinnøy GK er tildelt 80 000 kr i støtte til vårt klubbhusprosjekt fra Hålogaland Krafts 110 års jubileumsmidler!

 • Støtte fra Troms idrettskrets

  Hinnøy GK er etter søknad tildelt kr. 100.000,- fra Troms idrettskrets Anleggsfond. Beløpet forutsettes nyttet til klubbens anleggsutvikling.
  Dette er en meget hyggelig støtte fra Troms idrettskrets som vil bety mye for klubben i den videre anleggsfasen.

 • Korthullsbanen
  Vi gjøre alle våre medlemmer og golfvenner oppmerksom på vår lille treningsbane på Halsebø / Sørvik. Her kan hele familien komme og spille litt golf, slå av en prat med naboen, golfspillere eller andre som gjester banen.

  Les mer ...
 • BLI MEDLEM NÅ!

  Klubben trenger støtte fra alle golfentusiaster i regionen! 

  Uten en stor og entusiastisk medlemsmasse som er villige til å jobbe sammen med oss vil vi ikke klare å realisere dette prosjektet!

  Meld deg inn her...

SISTE milepæler: 

31

Mars
2022

Detaljreguleringsplan for golfbane i Sørvik/Halsebø  endelig vedtatt av Harstad kommunestyre.


14
Juni
2021

Vår søknad om rammetillatelse til 1. byggetrinn med ni hull inkl. klubbhus/garderober er godkjent av Harstad kommune!


03

Sep
2020

Kommuneplanens arealdel, med areal avsatt til 18 hulls golfanlegg i Sørvik/Halsebø ble  vedtatt av kommunstyret! 

6

Jan
2020

Forslag til detaljreguleringsplan for Hinnøy Golfpark  innsendt til Harstad kommune til politisk behandling.

27

juni
2018

Harstad kommune vedtok kommuneplanes reviderte arealplan lagt ut til høring. Her inngår areal til nytt golfanlegg!

24

Feb
2016

Planutvalget vedtok en meget positiv uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 


27

Aug
2015

Harstad Kommunestyre vedtar regulering av Hinnøy Golfklubb.  Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.                


Les mer...

3d

Vi har utarbeidet digitale illustrasjoner av alle ni hull som inngår i første byggetrinn!

Sjekk ut disse mens du venter på en ferdig bane, og få et lite inntrykk av hvordan de enkelte hull vil bli.

Klikk her...


  sponsorer: