Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Nye dugnad lørdag 1.10. kl. 11:00!


Det har i løpet av høsten vært lagt ned et stort arbeide med skogrydding i banetrasene i Sørvika.

Vi ønsker å fortsette dette arbeidet på lørdager fremover og kaller derfor inn til ny dugnad førstkommende lørdag 1.10. fra kl. 11.00, 

(men det er selvsagt fullt mulig å komme senere på dagen dersom man har andre gjøremål på formiddagen).

Vi møter opp på treningsbanen da vi derfra vil ha lett adkomst både til hull 2, 3 og 7, som er de områdene vi prioriterer nå først.

Ta på bålklær og ta gjerne med sitteunderlag, kaffe og litt å bite i til kaffepausen. Det er utrolig sosialt å være med på dugnad.
Har du kvistsaks kan det være fint at dette også tas med.

---------------------

Status på banearbeidet:

Vi har nå fått priser på opparbeidelse av de 9 første hullene og vi har utarbeidet budsjett for investering og finansiering.
Vi har også fått tilsagn om finansering i Sparebank 68° Nord gitt kommunal garanti.

I den forbindelse har klubben nettopp hatt et positivt møte med Harstad kommune (ordfører, varaordfører og rådmann) og vi føler oss trygge på at Harstad kommune stiller opp med en slik garanti.

 Vi har derfor nå STOR tro på at entreprenører kan sette spaden i jorda i juni neste år. 

Innen den tid må vi imidlertid få ryddet gjenstående skog og det er derfor svært viktig med et godt oppmøte på dugnader utover høsten og vinteren. 
Vi opplever svært god stemning og godt humør på dugnadene og deltagelse på disse er en fin måte til å bli kjent med øvrige medlemmer og støttespillere.

 Det vil videre utover høsten jobbes med å søke relevante fond, sponsorer, næringsfond, kommunen og bedrifter om direkte støtte til prosjektet.
All slik støtte vil redusere lånebehovet og gjøre klubben sterkere i oppstarten.
Kjenner du noen slike institusjoner er vi åpne for innspill.


 Tippemiddel søknad for byggingen av de 9 første hullene vil bli innsendt om kort tid.

----------------------- 

Og mens vi venter på realisering:
Sjekk ut vår visualiseringene av de første 9 hullene her....
--------------

Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

Her er status på  dugnadsarbeid pr. 7.9.2022:

Håndarbeid:
1148 timer

Maskinarbeid (Traktor og ATW):
31 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 605 000,-
Det er kjempebra!