Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

.... vi gir oss ikke!


Ut fra signaler som nå foreligger har vi imidlertid et realistisk håp om et endelig reguleringsvedtak innen årsskiftet.
Vi håper derfor at våre medlemmer heller ikke gir opp, men vil fortsette å støtte klubben slik at vi sammen snart kan realisere vår drøm om et skikkelig golfanlegg også i vår region.


Les mer om bakgrunn og status for reguleringssaken her….

--------------

...og mens vi venter på realisering:

Sjekk ut vår visualisering av de første ni hull her....
--------------

Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2


Status på dugnadsarbeid på baneanlegget pr. 2003:

Håndarbeid: 
1868 timer
Maskinarbeid (Traktor og ATW):
105 timer


Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 1 039 000,-
Status på øvrig frivillighetsarbeid tilknyttet planprosessen, i perioden 2011 til 2021:

4500 timer
som har en egenkapitalverdi på:
kr. 2 250 000,-


Videre prosess

2024 - 2027:

I 2020 ble ny arealplan, med golfbaneanlegg, vedatt av Harstad kommune. 31. mars 2022 ble detaljreguleringsplan for golfbane i Sørvik/Halsebø vedtatt av Harstad kommune.  Nå ligger veien åpen til neste fase i vårt arbeid med realisering av et 18-hulls golfanlegg. I 2022 håper vi å få utarbeidet en detaljplan for anlegget (masterplan) og anbudsgrunnlag for opparbeidelse, og vi vil sende innsøknad om byggetillatelse for baneanlegget.  Vi vil også starte arbeidet med finansiering av anlegget og forberede søknad om tippemidler.

Allerede sommeren 2021 begynte vi forberedende markarbeider med baneanlegget på deler av området .
Full anleggsstart for 1. byggetrinn (ni hull) 
forventes å skje sommeren 2025 og 2. byggetrinn (siste ni hull) vil så oppstartes sommeren 2026!
 


     Hvis opparbeidelsen og dugnadsinnsatsen forløper som forventet  kan vi da håpe på baneåpning og banespill på 9 hull en gang i 2026,
     og 18-hulls spill en gang i 2027!

 Det vil i så fall være 15 år etter stiftelsen av klubben.


    

    Detaljutsnitt av banen (eiendom 42/63) som viser klubbhusområdet med atkomst direkte fra Sørvikveien. Utsnittet viser også deler av åpningshullet (hull 1) og avsluttningshullene 17 og 18.