Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Golf er langt ifra noen gubbesport!

Se NRKs innslag om den fantastiske junior-veksten som har vært i Norge det siste året.


---------------

Det innkalles til årsmøte i Hinnøy Golfklubb
tirsdag 25.mai 2021 kl. 19.00

 Vi tar sikte på et fysisk møte som vanlig i Speilsalen på Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad,
men vi tar forbehold om smittesituasjonen. 

Dersom nødvendig vil det kunne være mulighet for Teams deltakelse, info om dette kommer senere.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil distribueres medlemmene elektronisk senest en uke før årsmøtet.

NB!: Husk at innbetalt medlemskontigent kreves for å være stemmeberettiget.

------------

Klubben har nå startet prosessen med å få bygd banen!

For å komme videre er vi imidlertid helt avhengige av at vi nå klarer å finansiere hele detaljprosjekteringen og også nødvendige eiendomskjøp.

Får vi det til raskt så er det mulighet for å starte forberedende arbeider med bygging av banen allerede i år og tippemiddelsøknad vil ogse innsendes í 2021.
I første omgang prioriteres 9 hull hvor vi da vil eie all eiendom som benyttes.


Men dette betyr at vi nå er helt avhengig av at dere medlemmer støtter opp!

Så kjøp spillerett NÅ og hjelp oss med å realisere banebyggingen!

En spillerett koster kr. 20.000,- (minus evt. oppspart lojalitetsbonus på kr. 1000,- pr. medlemsår).

Interesserte bes sende oss en e-post på: postmaster@hinnøy-gk.no

-------------------- 

Klubben har utarbeidet en liten presentasjon som kort redegjør for planstatus og videre planer:

som kan leses her...


Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Jubeldag for golf i Harstad ....

hvorfor trenger vår region et nytt golfanlegg?

Fordi Sør-Troms/Vesterålen nå er det eneste området i Troms og Nordland der befolkningen ikke har tilgang til et fullverdig baneanlegg.
Tromsø har sin 18 hullsbane på Breivikeidet, Narvik har sitt 18 hulls anlegg i Skjomen og Lofoten har sitt 18 hulls anlegg på Gimsøya. Men regionen Sør-Troms og Vesterålen mangler forsatt et slikt banetilbud.

På grunn av golftilbudet som har vært i noen år nå på Røkenes Gård og i Sigerfjorden ved Sortland har det grodd opp et livskraftig golfmiljø i regionen. Noen av landsdelens beste golfere finnes i vårt distrikt. Men dessverre er det ikke mulig å utvikle de enkle golfanleggene på Røkenes og i Sigerfjorden til fullverdige 18 hulls anlegg. Disse anleggene har golfmessig sett ingen framtid når de ikke kan utbedres og utvides.

Derfor ble det, av tre golfentusiaster, i februar 2011 tatt et initiativ til å etablere et nytt golfanlegg for denne regionen slik at golfsporten kan få samme utviklingsmuligheter her som i Tromsø, Bodø og Lofoten og landet forøvrig.

Les mer...

_
_______________________________________________


Hinnøy GK er nå formelt registrert og klar for mottak av grasrotandeler. Medlemmene henstilles om å registrere denne klubben som mottaker.

________________________________________________


Har du, eller noen du kjenner, lyst til å lære å spille golf?

Les mer her ...

      KLUBBNYTT:

 • Alle tiders julegave fra HLK

  Hinnøy GK er tildelt 80 000 kr i støtte til vårt klubbhusprosjekt fra Hålogaland Krafts 110 års jubileumsmidler!

 • Støtte fra Troms idrettskrets

  Hinnøy GK er etter søknad tildelt kr. 100.000,- fra Troms idrettskrets Anleggsfond. Beløpet forutsettes nyttet til klubbens anleggsutvikling.
  Dette er en meget hyggelig støtte fra Troms idrettskrets som vil bety mye for klubben i den videre anleggsfasen.

 • Eiendom 42/63.

  Klubben har i desember 2018 kjøpt eiendommen "Soltun" i Sørvik.
  Tilgangen på denne eiendommen har  muliggjort en justering av
  banelayout som har fjernet så godt som alle konflikt-punkter. Det gir også en golfteknisk bedre baneløsning og en reduksjon i anleggskostnader.
  Gjennom kjøpet får  klubben dessuten tilgang til et vånings-hus som enkelt kan ombygges/utvides til et meget funksjonelt klubbhus.

  Klubben håper at det lar seg gjøre allerede sommeren 2020 å begynne noe av arbeidet på klubbhuseiendommen.

 • Årsmøte 2020
  ble avholdt den 2. mars 2020  på Clarion Collection Hotel Arcticus.
  Protokoll kan leses her...
 • Korthullsbanen
  Vi gjøre alle våre medlemmer og golfvenner oppmerksom på vår lille treningsbane på Halsebø / Sørvik. Her kan hele familien komme og spille litt golf, slå av en prat med naboen, golfspillere eller andre som gjester banen.

  Les mer ...
 • BLI MEDLEM NÅ!

  Klubben trenger støtte fra alle golfentusiaster i regionen! 

  Uten en stor og entusiastisk medlemsmasse som er villige til å jobbe sammen med oss vil vi ikke klare å realisere dette prosjektet!

  Meld deg inn her...


SISTE milepæler: 

1

Okt
2020

Detaljreguleringsplan for golfbane i Sørvik/Halsebø  endelig vedtatt av Harstad kommunestyre. .

24

Sep
2020

Detaljreguleringsplan for golfbane Sørvik/Halsebø enstemmig vedtatt av utvalg for plan og næring


03

Sep
2020

Kommuneplanens arealdel, med areal avsatt til 18 hulls golfanlegg i Sørvik/Halsebø ble  vedtatt av kommunstyret! 

6

Jan
2020

Forslag til detaljreguleringsplan for Hinnøy Golfpark  innsendt til Harstad kommune til politisk behandling.

27

juni
2018

Harstad kommune vedtok kommuneplanes reviderte arealplan lagt ut til høring. Her inngår areal til nytt golfanlegg!

24

Feb
2016

Planutvalget vedtok en meget positiv uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 


27

Aug
2015

Harstad Kommunestyre vedtar regulering av Hinnøy Golfklubb.  Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.                

4

Des
2013

Forslag til regulerings-
plan for golfbaneanlegg
i Sørvik/Halsebø ble lagt ut til offentlig ettersyn!

21

Nov
2013

NGF har gitt Hinnøy GK
KMT-status!


17

Sep
2013

Konsekvensutredning
og forslag til reguleringsplan er innsendt til Harstad kommune!.


10

Sep
2013

Anlegget ble gitt idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning!.Les mer...  sponsorer: