Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

OBS! Harstad GK er utmeldt av greenfeesamarbeidet mellom nord-norske klubber!  OBS!

Styreleder i Harstad Golfklubb har bedt oss informere våre medlemmer om at Harstad GK i år har meldt seg ut av det Nord-norske greenfeesamarbeidet.


Det betyr at medlemmer av vår klubb ikke lengre kan spille med redusert greenfee på Røkenes, slik som i fjor, men må betale full pris som er kr. 300,- (uansett om man spiller 9 eller 18 hull)! 

 Det betyr videre at medlemmer i Harstad golfklubb dessverre ikke lengre kan spille andre Nord-norske baner med rabatt. 

 

Hinnøy GK er imidlertid fortsatt med i greenfeesamarbeidet og vi ønsker å forsterke dette på sikt. Våre klubbmedlemmer kan derfor i år fortsatt spille med redusert greenfee hos øvrige samarbeidende klubber (som Narvik, Lofoten, Midt-troms m.fl.)!
Om et par år gleder vi oss til å tilby våre samarbeidende Nord-norske naboer rabattert spill på en spennende ny golfbane i Sørvik/Halsebø!

Det er litt forvirrende at man på Harstad GK`s hjemmesider fortsatt kan lese at de er deltagende klubb i greenfeesamarbeidet, men i følge klubbens styreleder er dette en feil og de har meddelt oss at de vil rette dette opp så snart som mulig! 

------------------

I år starter vi prosessen med å få bygd banen!


Slik blir banens starthull - Par 5 - 425 meter fra bakerste tee.
__________


Vår intensjon er å starte forberedende arbeider med bygging av banen allerede i år.
Vi har innsendt søknad om rammetillatelse (byggetillatelse) for klubbhus og bane, men mye kan utføres av banearbeid allerede nå, i påvente av  igangsettingstillatelse.

 I første omgang prioriteres 9 hull hvor vi da vil eie all eiendom som benyttes.


Men vi er imidlertid helt avhengige av økonomisk hjelp og topp dugnadsvilje hos medlemmene.

Så kjøp spillerett NÅ og hjelp oss med å realisere banebyggingen!

En spillerett koster kr. 20.000,- (minus evt. oppspart lojalitetsbonus på kr. 1000,- pr. medlemsår).

Interesserte bes sende oss en e-post på: postmaster@hinnøy-gk.no

-------------------- 

Klubben har utarbeidet en liten presentasjon som kort redegjør for planstatus og videre planer:

som kan leses her...


Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Jubeldag for golf i Harstad ....


   
   
  Mens vi venter på en banerealisering vil vi gjøre alle våre medlemmer og golfvenner oppmerksom på vår treningsbane på Halsebø / Sørvik.
    Den er en liten perle hvor hele familien kan komme og spille litt golf, slå av en prat med naboen, golfspillere eller andre som gjester banen.

    Man kommer til banen ved å benytte vei over Mølnåsen som går fram til parkeringsplass ved Sørvikelva. 
    Fra parkeringsplassen går man over elva på gangbrua og følger stien ca. 200 meter til utslaget på hull 1. 

OBS!
Bruk av banen:

    Treningsbanen i Sørvik har til nå vært åpen for allmennheten. Vi har sett at det har skapt interesse for golfsporten og gjort terskelen for å spille lav. Imidlertid har vi registrert at aktiviteten på banen til tider vært uorganisert og ustrukturert. Klubben har et ansvar for at de som spiller banen oppfyller noen minimumskrav om hvordan man spiller og tar seg fram på en golfbane. Særlig er det viktig at man følger noen sikkerhetsbestemmelser og tar hensyn til andre spillere og til annen trafikk rundt banen. Man skal også som spiller reparere skader fra kølle og ball som man påfører banen når man spiller. For å ivareta disse hensyn arrangerer klubben såkalte VTG-kurs , Veien Til Golf. Etter dette kurset får du golfkortet som autoriserer deg til å spille golf på hvilken som helst golfbane.
Hinnøy Golfklubb vil derfor i tiden fremover i større grad følge opp at brukerne av treningsbanen er autorisert for å spille der. Det betyr at som spiller må du ha golfkortet. Har man ikke det kan man bli invitert av et medlem og spille sammen med medlemmet. Invitasjon av medlem er midlertidig og noe som kan gjøres av og til for å utforske spillet.
Klubben har brukt tre år på å opparbeide banen, investert i utstyr og lagt ned adskillige dugnadstimer for å få tilfredsstillende spilleforhold. Det har gitt resultater og banen fremstår nå som en god treningsbane der man kan øve opp sine ferdigheter innen nærspill. Vi ønsker alle velkommen til å spille der. Har du ikke gjennomført VTG-kurs kan du melde deg på kurset som starter førstkommende mandag, se info annet sted på denne siden om det.

   


Luftfoto som viser korhullsbanen. Bildet er tatt av Tommy Benjaminsen ved bruk av en drone.
På dette området er etablert seks korthull med greener, som vist på bildet. Ved hull 1 er det satt opp en lien gapahuk (vårt "klubbhus" nr. 1).