Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Sjekk ut våre digitale illustrasjoner av alle ni hull som inngår i 1. byggetrinn!
Klikk på denne lenken eller på bildet under:


---------------------

Dugnadsarbeidet for 2022

 er godt i gang!

Vi fortsetter med dugnader i hele 2022, og håper på topp dugnadsinnsats fra våre medlemmer også i år!
(dugnadstider vil bli kunngjort på vår Facebook-side)


Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

Her er status på  dugnadsarbeid pr. 2.6.2022:

Håndarbeid:
1036 timer

Maskinarbeid (Traktor og ATW):
31 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 549 000,-
Det er kjempebra!


   
   
  Mens vi venter på en banerealisering vil vi gjøre alle våre medlemmer og golfvenner oppmerksom på vår treningsbane på Halsebø / Sørvik.
    Den er en liten perle hvor hele familien kan komme og spille litt golf, slå av en prat med naboen, golfspillere eller andre som gjester banen.

    Man kommer til banen ved å benytte vei over Mølnåsen som går fram til parkeringsplass ved Sørvikelva. 
    Fra parkeringsplassen går man over elva på gangbrua og følger stien ca. 200 meter til utslaget på hull 1. 

OBS!
Bruk av banen:

    Treningsbanen i Sørvik har til nå vært åpen for allmennheten. Vi har sett at det har skapt interesse for golfsporten og gjort terskelen for å spille lav. Imidlertid har vi registrert at aktiviteten på banen til tider vært uorganisert og ustrukturert. Klubben har et ansvar for at de som spiller banen oppfyller noen minimumskrav om hvordan man spiller og tar seg fram på en golfbane. Særlig er det viktig at man følger noen sikkerhetsbestemmelser og tar hensyn til andre spillere og til annen trafikk rundt banen. Man skal også som spiller reparere skader fra kølle og ball som man påfører banen når man spiller. For å ivareta disse hensyn arrangerer klubben såkalte VTG-kurs , Veien Til Golf. Etter dette kurset får du golfkortet som autoriserer deg til å spille golf på hvilken som helst golfbane.
Hinnøy Golfklubb vil derfor i tiden fremover i større grad følge opp at brukerne av treningsbanen er autorisert for å spille der. Det betyr at som spiller må du ha golfkortet. Har man ikke det kan man bli invitert av et medlem og spille sammen med medlemmet. Invitasjon av medlem er midlertidig og noe som kan gjøres av og til for å utforske spillet.
Klubben har brukt tre år på å opparbeide banen, investert i utstyr og lagt ned adskillige dugnadstimer for å få tilfredsstillende spilleforhold. Det har gitt resultater og banen fremstår nå som en god treningsbane der man kan øve opp sine ferdigheter innen nærspill. Vi ønsker alle velkommen til å spille der. Har du ikke gjennomført VTG-kurs kan du melde deg på kurset som starter førstkommende mandag, se info annet sted på denne siden om det.

   


Luftfoto som viser korhullsbanen. Bildet er tatt av Tommy Benjaminsen ved bruk av en drone.
På dette området er etablert seks korthull med greener, som vist på bildet. Ved hull 1 er det satt opp en lien gapahuk (vårt "klubbhus" nr. 1).