Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø har vi under planlegging et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

MEDLEMSMØTE 28. NOVEMBER!

For de av dere som har savnet informasjon fra oss så blir det medlemsmøte tirsdag 28. november kl. 19.00 på Hotel Arcticus.

Der vil styret orientere om de planene det nå jobbes med.
Vi vil vise siste justerte baneløsning (september 2017), tegninger av mulig klubbhusløsning, fortelle om fremdriften i prosjektet og forsøke å svare på alle spørsmål som medlemmene har.

Møtet er åpent for ALLE golfinteresserte!

Vi har trua så møt opp og la deg begeistre!

området


Baneområdet.

Baneområdet er lokalisert til gårdsarealer som tilhører Sørvik og Halsebø. Den berører 10 eiendommer og vil ferdig utbygd med 18 hull trenge et festeareal på ca 600 dekar. Det er inngått rammeavtaler med alle de ti aktuelle grunneierne. På nedenstående flyfoto er banearealet vist med lys grønn farge. Atkomsten til banen et tenkt å skje fra Sørvikveien via en ny vei over Mølnåsen (en vei som inngår i framtidig nytt boligfelt) og derfra i bro over Storelva til eksistrende gårdsvei mot Vikevatnet som fører videre inn til nordre del av Vikevatnet.
Om beliggenheten.


Hinnøy Golfpark vil ha en lokalisering i "sentrum" av Nord-Norges mest befokningsrike region. Beliggenheten er helt optimal med hensyn til å betjene, ikke bare Harstad (17 km unna), men hele Sør-Troms og Vesterålen. Området ligger meget lett tilgjengelig like ved RV 83 og kan nås fra alle omkringliggende kommuner innenfor en relativ kort kjøretid. Anlegget ligger faktisk i kortere kjøravstand fra Bjerkvik en hva Skjomen golfpark i Narvik gjør. Banen ligger også bare minutter lengre unna i kjøretid fra Nord-Sverige enn Skjomen Golfpark og kan nås på et langt bedre veinett.

Beliggenheten gjør at banen vil bli attraktiv for besøkende fra en meget stor region. Nærheten til Evenes flyplass (bare 27 km unna) bør også nevnes.