Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:


Albert Kristensen ble klubbmester 2018.

Vi gratulerer!
Les mere her...

--------------------------------------------------------------------------


KOMMUNEPLANES AREALDEL VEDTATT!

 27.6. 2018 vedtok Planutvalget i Harstad å legge kommuneplanens arealdel ut til høring. 
I denne areaplanen er det avsatt areal til ny golfbane i Sørvik/Halsebø.
Arealet som er avsatt er helt i samsvar med klubbens nye banelayout.


 Les mere her ...


OM oss


Hinnøy Golfklubb

ble stiftet 6.oktober 2011.
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbund.


Stiftelsesmøte ble avholdt 6.10.2011, kl. 19:00 på Sørvik skole. 
16 personer var tilstede på møtet. Hinnøy Golfklubb ble enstemmig vedtatt som klubbens navn.


Som medlemskontingent for 2018 er vedtatt et beløp på kr. 1500,- for personer fra 20 år og over, kr. 750,- for juniorer under 20 år og kr. 0,- for barn 7 - 12 år.
Klubben har som primært mål å få etablert de første 9 hull av et fullverdig 18 hulls baneanlegg innen 2020 - 2021.


Årsmøte 2018 ble avholdt 14. mars på Hotel Arcticus.
18 stemmeberettigede var tilstede.


Protokoll fra årsmøtet kan leses her...


Klubben var i startfasen en klubb uten bane eller treningsanlegg og kunne derfor ikke utstede "Golfkort.
I 2013 ble det imidlertid opparbeidet et 6 hulls treningsanlegg.
Klubben har nå full KMT-status !


For 2018 er valgt følgende styre:

Styreleder:
Albert Kristensen

Nestleder:
Morten Ursin

Øvrige styremedlemmer:
Stein Wold
Olav Hatling
Maylen Kristensen


Varamedlemmer:
Leif Gunnar Rørvik
Aslaug KarlsenØnsker du å tegne et medlemskap?

Klikk på denne linken...