Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Golfbanesaken lever!


Hinnøy golfklubb
har innhentet en juridisk vurdering fra sin advokat Trond Skogly for å avklare hvilken betydning Statsforvalterens opphevelse av kommunens planvedtak har for arbeidet videre.
Konklusjonen
er at opphevelsen skyldes teknikaliteter som lett lar seg avhjelpe og som ikke har noen praktisk betydning for planene, utover en liten forsinkelse.

Styreleders redegjørelse i saken, basert på advokat Trond Skoglys vurdering, kan leses i sin helhet her ...

Advokat Trond Skoglys brev til Harstad kommune kan leses her...

--------------


Mens vi venter på realisering:

Sjekk ut vår visualisering av de første 9 hullene her....
--------------

Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

Her er status på  dugnadsarbeid pr. 4.12.2022:

Håndarbeid:
1821 timer

Maskinarbeid (Traktor og ATW):
31 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 923 500,-
Det er kjempebra!Hinnøy Golfklubb

ble stiftet 6.oktober 2011.
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbund.


Stiftelsesmøte ble avholdt 6.10.2011, kl. 19:00 på Sørvik skole. 
16 personer var tilstede på møtet. Hinnøy Golfklubb ble enstemmig vedtatt som klubbens navn.


Som medlemskontingent for 2022 er vedtatt et beløp på kr. 1500,- for personer fra 20 år og over, kr. 750,- for juniorer under 20 år og kr. 0,- for barn 7 - 12 år.
Klubben har som primært mål å få etablert de første 9 hull av et fullverdig 18 hulls baneanlegg innen 2023.


Årsmøte 2022 ble avholdt den 03. mai 2023
 på Clarion Collection Hotel Arcticus.

23 stemmeberettigede var tilstede.


Protokoll fra årsmøtet kan leses her...


Klubben var i startfasen en klubb uten bane eller treningsanlegg og kunne derfor ikke utstede "Golfkort.
I 2013 ble det imidlertid opparbeidet et 6 hulls treningsanlegg.
Klubben har nå full KMT-status !


For 2023 er valgt følgende styre:

Styreleder:
Albert Kristensen

Nestleder:
Stein Wold

Øvrige styremedlemmer:
Kristin Rønning
Geir Skoglund
Maylen Kristensen
Morten Ursin


Varamedlemmer:
Tony Molund
Norun SørensenØnsker du å tegne et medlemskap?

Klikk på denne linken...