Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Golf - attraktiv hele livet
- men hva med Harstad?


Hinnøy Golfklubb ble stiftet 2011 
med det formål å etablere et 18-hulls golfbaneanlegg i Harstad.


Samme år startet klubben en planprosess som, helt fram til i dag, har hatt full støtte i den politiske ledelsen i Harstad. 
 
Likevel har klubben, etter hele 12 år med offentlig saksbehandling, utrolig nok, ennå ikke oppnådd et juridisk bindende planvedtak som muliggjør oppstart og bygging av banen!

Så på tross av en på landsbasis stadig voksende golfsport har det i disse årene dessverre vært en klar negativ utvikling for sporten i Harstad.   Vår region har ennå ikke en fullverdig 18-hulls golfbane som er nødvendig for å arrangere større lokale turneringer, skape aktivitet rundt sporten og trekke gjestespillere til byen. Dette i motsetning til Bodø, Narvik, Tromsø og Lofoten, som alle har klart å etablere fullverdige, levedyktige og meget attraktive 18-hulls golfanlegg!


Så hvordan kan en plansak, som faktisk har full politisk støtte, ende opp i en slik endeløs byråkratisk ørkenvandring? 

Les vår styreleders redegjørelse for hele hele denne sørgelige planprosessen!
Klikk her.... 

-------------------------------------------------------------------------

Men la det uansett være helt klart:

Hinnøy Golfklubb vil fullføre byggingen av golfbanen!
Vår kommune har forlengst besluttet at det skal spilles golf på en 18-hulls bane i Sørvik/Halsebø:
Dette ble avgjort i et nært enstemmig kommunevedtak da golfarealet ble innarbeidet i kommuneplanens arealdel! 
Vi anmoder nå våre politikere om å få fortgang i den trege byråkratiske planprosessen, noe som enkelt lar seg gjøre.
Nå handler det bare om å få detaljreguleringen på plass.

----------

Tidligere redegjørelse i saken, basert på innhentet juridisk vurdering, kan leses  her ...

Advokat Trond Skoglys brev til Harstad kommune kan leses her...

--------------

Mens vi venter på realisering:

Sjekk ut vår visualisering av de første 9 hullene her....
--------------

Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

OPPSUMMERING AV FRIVILLIGHETSARBEIDE SÅ LANGT:
Status på dugnadsarbeid på baneanlegget pr. 29.11.2023:

Håndarbeid: 
1868 timer
Maskinarbeid (Traktor og ATW):
105 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 1 039 000,-
Status på øvrig frivillighetsarbeid tilknyttet planprosessen, i perioden 2011 til 2021:

4500 timer
som har en egenkapitalverdi på:
kr. 2 250 000,-


Hinnøy Golfklubb

ble stiftet 6.oktober 2011.
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbund.


Stiftelsesmøte ble avholdt 6.10.2011, kl. 19:00 på Sørvik skole. 
16 personer var tilstede på møtet. Hinnøy Golfklubb ble enstemmig vedtatt som klubbens navn.


Som medlemskontingent for 2022 er vedtatt et beløp på kr. 1500,- for personer fra 20 år og over, kr. 750,- for juniorer under 20 år og kr. 0,- for barn 7 - 12 år.
Klubben har som primært mål å få etablert de første 9 hull av et fullverdig 18 hulls baneanlegg innen 2023.


Årsmøte 2022 ble avholdt den 03. mai 2023
 på Clarion Collection Hotel Arcticus.

23 stemmeberettigede var tilstede.


Protokoll fra årsmøtet kan leses her...


Klubben var i startfasen en klubb uten bane eller treningsanlegg og kunne derfor ikke utstede "Golfkort.
I 2013 ble det imidlertid opparbeidet et 6 hulls treningsanlegg.
Klubben har nå full KMT-status !


For 2023 er valgt følgende styre:

Styreleder:
Albert Kristensen

Nestleder:
Stein Wold

Øvrige styremedlemmer:
Kristin Rønning
Geir Skoglund
Maylen Kristensen
Morten Ursin


Varamedlemmer:
Tony Molund
Norun SørensenØnsker du å tegne et medlemskap?

Klikk på denne linken...