Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Nå er det tid for innbetaling av medlemskontingent for 2023!

 For 2023 er kontingentsatsene som følger:

For Senior: (Over 19år): kr. 1700;- 

13-19 år (junior): kr. 750,-

Betales til kontonr: 4730.16.82146

Betalingen merkes med navn og medlemsnummer!

(Dersom det betales for flere medlemmer husk alle medlemsnr.).

Forfall: 15.02.2023

__________________

Status på banearbeidet:


Vi er nå klare til å starte anleggsarbeidet på de første ni hullene dersom alle avklaringer hos statsforvalteren og kommunen blir som vi forventer. 

Vi er lovet en siste avklaring fra statsforvalteren på mottatte klage fra grunneiere på selve saksbehandlingen av reguleringsplanen nå i løpet av januar. 

Vi er i tillegg også lovet tilbakemelding på kommunal garanti på finansieringen av banen. 

Vi håper på en avklaring tidlig i Q1.

 

Vi er i god dialog med entreprenører med hensyn til en anleggsstart våren 2023!

Når det gjelder dugnader på området for de første 9 hullene håper vi å være ferdig med dette før anleggsstart. 

Her er det ikke mye som gjenstår.

 

For å komme videre i planleggingen vil det selvsagt fortsatt være behov for kapital og vi håper derfor at våre medlemmer innbetaler årets kontingent så fort som mulig, slik at vi slipper å måtte låne penger frem mot våren.


----------------------- 

Og mens vi venter på realisering:
Sjekk ut vår visualisering av de første 9 hullene her....
--------------

Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

Her er status på  dugnadsarbeid pr. 4.12.2022:

Håndarbeid:
1821 timer

Maskinarbeid (Traktor og ATW):
31 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 923 500,-
Det er kjempebra!Hinnøy Golfklubb

ble stiftet 6.oktober 2011.
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbund.


Stiftelsesmøte ble avholdt 6.10.2011, kl. 19:00 på Sørvik skole. 
16 personer var tilstede på møtet. Hinnøy Golfklubb ble enstemmig vedtatt som klubbens navn.


Som medlemskontingent for 2022 er vedtatt et beløp på kr. 1500,- for personer fra 20 år og over, kr. 750,- for juniorer under 20 år og kr. 0,- for barn 7 - 12 år.
Klubben har som primært mål å få etablert de første 9 hull av et fullverdig 18 hulls baneanlegg innen 2023.


Årsmøte 2022 ble avholdt den 27. april 2022
 på Clarion Collection Hotel Arcticus.

19 stemmeberettigede var tilstede.


Protokoll fra årsmøtet kan leses her...


Klubben var i startfasen en klubb uten bane eller treningsanlegg og kunne derfor ikke utstede "Golfkort.
I 2013 ble det imidlertid opparbeidet et 6 hulls treningsanlegg.
Klubben har nå full KMT-status !


For 2022 er valgt følgende styre:

Styreleder:
Leif Gunnar Rørvik

Nestleder:
Albert Kristensen

Øvrige styremedlemmer:
Morten Ursin
Geir Skoglund
Maylen Kristensen


Varamedlemmer:
Tony Molund
Norun SørensenØnsker du å tegne et medlemskap?

Klikk på denne linken...