Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Hvis noen fortsatt tviler.....
så har golfbaneprosjektet i Sørvika  kjempestøtte hos lokalbefolkningen!

Les mer om dette her .....


Banebyggingen er i gang
og dugnadsjobbingen pågår for fullt!


En rekke skogryddingsdugnader er unnagjort, men MASSE arbeid gjenstår så vi er, og vil være, avhengige av at flest mulig stiller opp!
Vi håper at flest mulig kan prioritere et par timer nå og da til dugnad.

Dugnadsdager og tider fremgår av vår Facebook-side!

---------------------------

 I første byggetrinn prioriteres 9 hull hvor vi da vil eie all eiendom som benyttes.

I denne fasen er vi helt avhengige av økonomisk hjelp og topp dugnadsvilje hos medlemmene.

Så kjøp spillerett NÅ og hjelp oss med å realisere banebyggingen!

En spillerett koster kr. 20.000,- (minus evt. oppspart lojalitetsbonus på kr. 1000,- pr. medlemsår).

Interesserte bes sende oss en e-post på: postmaster@hinnøy-gk.no

-------------------- 

Klubben har utarbeidet en liten presentasjon som kort redegjør for planstatus og videre planer:

som kan leses her...


Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

Her er status på sommerens dugnadsarbeid på banen, pr. 27. oktober 2010:

Håndarbeid:
664 timer

Maskinarbeid (Traktor og ATW):
26 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 358 000,-
Det er kjempebra!Hinnøy Golfklubb

ble stiftet 6.oktober 2011.
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbund.


Stiftelsesmøte ble avholdt 6.10.2011, kl. 19:00 på Sørvik skole. 
16 personer var tilstede på møtet. Hinnøy Golfklubb ble enstemmig vedtatt som klubbens navn.


Som medlemskontingent for 2021 er vedtatt et beløp på kr. 1500,- for personer fra 20 år og over, kr. 750,- for juniorer under 20 år og kr. 0,- for barn 7 - 12 år.
Klubben har som primært mål å få etablert de første 9 hull av et fullverdig 18 hulls baneanlegg innen 2023.


Årsmøte 2021 ble avholdt den 2. mars 2020
 på Clarion Collection Hotel Arcticus.

20 stemmeberettigede var tilstede.


Protokoll fra årsmøtet kan leses her...


Klubben var i startfasen en klubb uten bane eller treningsanlegg og kunne derfor ikke utstede "Golfkort.
I 2013 ble det imidlertid opparbeidet et 6 hulls treningsanlegg.
Klubben har nå full KMT-status !


For 2021 er valgt følgende styre:

Styreleder:
Tony Molund

Nestleder:
Morten Ursin

Øvrige styremedlemmer:
Albert Kristensen
Leif Gunnar Rørvik
Maylen Kristensen


Varamedlemmer:
Norun Sørensen
Vidar Stiby
Eivind Skoglund HansenØnsker du å tegne et medlemskap?

Klikk på denne linken...