Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Da er vi endelig i gang!

Detaljreguleringsplanen for golfbane Sørvik/Halsebø ble enstemmig vedtatt i utvalg for plan og næring i møte den 24. september!
En reguleringsprosess som har vart i over 9 år er nå endelig avsluttet med positivt resultat!

Politikerne ga grønt lys ....

Nå gjenstår kun endelig stadfesting i førstkommende kommunestyremøte 1. oktober!
Klubben vil nå bruke vinteren til detaljprosjektering m.m. av anlegget med håp om oppstart av de første markarbeidene til sommeren.
Det tas sikte på en opparbeidelse i to trinn, der 1. byggetrinn vil omfatte følgende ni hull:

Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn....

Vedtatt detaljreguleringsplan kan studeres her!


Klubbmesterskapet til Hinnøy GK 2018 ble avviklet lørdag 18. august på banen til vår fadder Midt-Troms Golfklubb.
Deltagelsen ble dessverre ikke slik vi kunne ønske, men siste tre års klubbmestere deltok og derved ble mesterskapet et "mesternes mester" oppgjør!

Albert Kristensen gikk seirende ut av mestermøtet.
Han vant med 7 slag over tidligere klubbmester (2016) Knut Steen Henriksen.

   Vi gratulerer Albert Kristensen som klubbmester i Hinnøy Golfklubb 2018!