Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:


HINNØY GOLFKLUBB ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER
OG ANDRE GOLFENTUSIASTER
ET RIKTIG GODT NYTT ÅR!

(Styreleders julebrev 2018 kan leses her ...)

----------------------------------
Klubben er nå i full gang med detaljregulering av golfanlegget i Sørvik/Halsebø i samsvar med kommuneplanens arealdel.
I forståelse med med kommunen skjer dette arbeidet parallelt med kommunens sluttbehandlig av kommuneplanen.

Som kjent har Fylkesmannen gitt følgende positive konklusjon på sin merknad til kommuneplanen:

ETTER EN SAMLET VURDERING AV BERØRTE INTERESSER OG AKTUELLE HENSYN, KAN FYLKESMANNEN TILRÅ EN ETABLERING AV GOLFBANE I DETTE OMRÅDET.

Så snart detaljprosjekteringen av banen er ferdig blir det byggestart!

Les om videre prosess her ...

(Og til alle dere som spør så har vi realistiske planer som løser finansieringen !)

Den viktigste faktoren for å realisere banen er nå at alle golfinteresserte slutter opp om klubben !.


Klubbmesterskapet til Hinnøy GK 2018 ble avviklet lørdag 18. august på banen til vår fadder Midt-Troms Golfklubb.
Deltagelsen ble dessverre ikke slik vi kunne ønske, men siste tre års klubbmestere deltok og derved ble mesterskapet et "mesternes mester" oppgjør!

Albert Kristensen gikk seirende ut av mestermøtet.
Han vant med 7 slag over tidligere klubbmester (2016) Knut Steen Henriksen.

   Vi gratulerer Albert Kristensen som klubbmester i Hinnøy Golfklubb 2018!