Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Da er vi endelig i gang!

Detaljreguleringsplanen for golfbane Sørvik/Halsebø ble enstemmig vedtatt i utvalg for plan og næring i møte den 24. september!
En reguleringsprosess som har vart i over 9 år er nå endelig avsluttet med positivt resultat!
Nå gjenstår kun endelig stadfesting i førstkommende kommunestyremøte 1. oktober!
Klubben vi nå bruke vinteren til detaljprosjektering m.m. av anlegget med håp om oppstart av de første markarbeidene til sommeren.
Det tas sikte på en opparbeidelse i to trinn, der 1. byggetrinn vil omfatte følgende ni hull:

Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn....

Vedtatt detaljreguleringsplan kan studeres her!

       
Endelig begynner vi å nærme oss mållinjen! 


        Etter en 4 år lang prosess vedtok et klart flertall i Harstad kommunestyre reguleringsplanen til golfbanen.
Vedtaket kan leses her...
 

        Dermed går planen videre til departementet for endelig   avgjørelse i miljøspørsmålet.
Der venter vi et vedtak i løpet av høsten / vinteren.

        Prosessen har skapt engasjement i lokalmiljøet og begeistring for de positive effekter tiltaket vil få.
        Hvis departementet kommer til en positiv avgjørelse raskt, kan vi kanskje starte forberedelsene for byggingen neste sommer.

       Mens vi venter vil vi gjøre alle våre medlemmer og golfvenner oppmerksom på vår treningsbane på Halsebø / Sørvik.
       Den er en liten perle hvor hele familien kan komme og spille litt golf, slå av en prat med naboen, golfspillere eller andre som gjester banen.
Les mer her ....  

       Man kommer til banen ved å benytte vei over Mølnåsen som går fram til parkeringsplass ved Sørvikelva.
       Fra parkeringsplassen går man over elva på gangbrua  og følger stien ca. 200 meter til utslaget på hull 1. 

Velkommen !


                                       
KU-utredning                                                                                                                                          Reguleringsplan


Arbeidet med å få utarbeidet et forslag til reguleringsplan for baneanlegget har vært meget tidkrevende og meget kostbar.
Golfbaneanlegg med 18 hull er tiltak som uteløser krav om konsekvensutredning, noe som gjør planarbeidet meget krevende.

Dette var et  meget stort løft for klubben, men nå er vi endelig i mål med reguleringsarbeidet!

Det er en stor grunn til å takke medlemmer og bedrifter i Harstad samt Harstad kommune som har deltatt i spleiselaget og gjort dette mulig!
Stor takk til politikerne som gir oss mulighet til å kjøre saken helt i mål og ikke stoppe før alle muligheter er prøvd. 
Det er også på sin plass å rette en stor takk til alle engasjerte personer i Sørvik/Halsebø som på kort tid har samlet 209 underskrifter til støtte for prosjektet. 
Takk også til Sørvikmarka Idrettslag og Harstad Golfklubb for støtteerklæringer.

Konsekvensutredning (uten vedlegg) kan leses her...

------------------------------------------------------------

Et viktig innspill som vi tror har medvirket til kommunens positive beslutning er en tilleggsutredning til konsekvensutredningen som ble utarbeidet av 

Naturrestaurering AS i juli 2014.

Tilleggsutredningen kan leses her...