Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Dugnad lørdag 14.5. kl. 10:00!

Dugnad på golfbanen lørdag 14.05.22, kl. 10 til 14, saging, båling og rydding.
Parkering v/klubbhus.
Vel møtt!
Styret

----------------------
Banebyggingen fortsetter!

Etter mange år med byråkratisk ørkenvandring, i såvel kommune som i stat, er detaljreguleringsplanen for 18-hulls golfanlegg i Sørvik/Halsebø endelig vedtatt og rettskraftig!


Endelig JA til golfbane - les mer her ....


En rekke skogryddingsdugnader ble unnagjort sommeren og høsten 2021!


... og dugnadsarbeidet for 2022 er allerede godt i gang, til tross for uvanlig kaldt og vinterlig vær.

Vi fortsetter med dugnader i hele 2022, og håper på topp dugnadsinnsats fra våre medlemmer!

---------------------------

Det  blir golfbane i Sørvik/Halsebø sier vår nye styreleder!

Les mer her ......


 I første byggetrinn prioriteres 9 hull hvor vi nå eier ALLE eiendommer som benyttes.


I realiseringsfasen er vi helt avhengige av økonomisk hjelp og selvsagt topp dugnadsvilje hos medlemmene.

Så kjøp spillerett NÅ og hjelp oss med å komme raskt i gang med utbyggingen!

En spillerett koster kr. 20.000,- (minus evt. oppspart lojalitetsbonus på kr. 1000,- pr. medlemsår).

Interesserte bes sende oss en e-post på: postmaster@hinnøy-gk.no

-------------------- 

Klubben har utarbeidet en liten presentasjon som kort redegjør for planstatus og videre planer:

som kan leses her...


Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

Her er status på  dugnadsarbeid pr. 7.5.2022:

Håndarbeid:
945 timer

Maskinarbeid (Traktor og ATW):
30 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 502 500,-
Det er kjempebra!Opprinnelig forslag til layout, datert 10. september 2013.

Planen nedenfor viser klubbens opprinnelige forslag til banelayout. Klubbhuset med tilhørende parkering var da tenkt lokalisert rett nord for Vikevatnet. Her var også drivingrange og treningsarealer tenkt plassert. Ut fra dette området skulle så løpe to nihulls sløyfer, hull 1 til 9 gikk opp mot RV83 og tilbake til klubbhuset, hull 10 til 18 gikk i en sløyfe rundt nordre del av Vikevatnet og tilbake til klubbhuset. Begge sløyfer startet og endte direkte i nærhet av klubbhuset. Skissen hadde en bane med totallengde på ca. 5740 m (fra gul tee), fordelt på 2900 m på første ni og 2840 m på siste ni. Samlet par er 72 (36 + 36).

Opprinnelig forslag til reguleringsplan var basert på en slik banelayout, men på grunn av konflikter med naturmangfold (speiselt forholdet til Vikevatnet) ble denne baneløsningen ikke godkjent av myndighetene. De åpnet imidlertid opp for en realisering av et baneanlegg i dette området dersom det ble fremmet en ny trasé som minsket konfliktene med naturmangfoldet. 

Nå foreligger en ny banetrasé som i 2020 ble endelig godkjent av myndighetene.