Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Detaljreguleringsplan for golfbane i Sørvik /Halsebø er vedtatt!

I møte i kommunestyret den 1. oktober ble detaljreguleringsplan for golfbane i Sørvik/Halsebø endelig vedtatt, mot 1 stemme.
En reguleringsprosess som har vart i over 9 år er nå endelig avsluttet med positivt resultat!

Klubben vil nå bruke vinteren til detaljprosjektering m.m. av anlegget med håp om oppstart av de første markarbeidene til sommeren.

Det tas sikte på en opparbeidelse i to trinn, der 1. byggetrinn vil omfatte følgende ni hull:

Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn....

Vedtatt detaljreguleringsplan kan studeres her!

Jubeldag for golf i Harstad ....


I møte den 24. september 2020, i Harstad kommunes utvalg for plan og næring, ble detaljreguleringsplan for 18-hulls golfbaneanlegg i Sørvik/Halsebø enstemmig vedtatt. En reguleringsprosess som har vart i over ni år er endelig brakt til suksess!


Vinteren 2020 vil vi starte arbeidet med utarbeidelse av detaljprosjekt og anbudsgrunnlag for opparbeidelse,
og vi vil sende innsøknad om byggetillatelse for baneanlegget.
Vi har håp om at dette kan skje allerede i 2. kvartal 2020.
  

Allerede sommeren 2021bør man så smått kunne begynne forberedende arbeider med baneanlegget på deler av området .
Anleggsstart for 1. byggetrinn (ni hull) 
forventes å skje sommeren 2022 og 2. byggetrinn (siste ni hull) vil så oppstartes sommeren 2023!

Løsningen med ni hull kan studeres her ...

  Illustrasjonsplan som viser et fullt utbygd 18-hulls anlegg kan studeres her ....