Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Da er vi endelig i gang!

Detaljreguleringsplanen for golfbane Sørvik/Halsebø ble enstemmig vedtatt i utvalg for plan og næring i møte den 24. september!
En reguleringsprosess som har vart i over 9 år er nå endelig avsluttet med positivt resultat!

Politikerne ga grønt lys ....

Nå gjenstår kun endelig stadfesting i førstkommende kommunestyremøte 1. oktober!
Klubben vil nå bruke vinteren til detaljprosjektering m.m. av anlegget med håp om oppstart av de første markarbeidene til sommeren.
Det tas sikte på en opparbeidelse i to trinn, der 1. byggetrinn vil omfatte følgende ni hull:

Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn....

Vedtatt detaljreguleringsplan kan studeres her!


To fornøyde klubbmestere for Hinnøy Golfklubb:


Klubbmesterskapet til Hinnøy GK 2016 gikk av stabelen 20. og 21. august på banen til vår fadder Midt-Troms Golfklubb.

   Vi gratulerer Anniken Wold og Knut Steen Henriksen som klubbmestre i Hinnøy Golfklubb 2016.

Mesterskapet ble avviklet lørdag og søndag på banen til vår fadderklubb, Midt-Troms Golfklubb.
En krevende bane, men et strålende vertskap hadde ordnet med stasvær og grillfest på lørdag. 

Øvrige resultater kan leses her:

Resultater Herrer - ...

Resultater Damer -  ...