Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Årsmøte 2022

Det innkalles herved til årsmøte i Hinnøy Golfklubb

onsdag 27.april 2022 kl. 19.00
Årsmøtet holdes som vanlig i Speilsalen på Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil distribueres medlemmene elektronisk senest en uke før årsmøtet.
NB: Husk å betale inn medlemskontingent for å være stemmeberettiget. (Kontingenten 1500,- for voksne betales til kontonr. 4730.16.82146 ).
---------------

Etter mange år med byråkratisk ørkenvandring, i såvel kommune som i stat, er detaljreguleringsplanen for 18-hulls golfanlegg i Sørvik/Halsebø endelig vedtatt og rettskraftig!

Banebyggingen kan fortsette!


En rekke skogryddingsdugnader ble unnagjort sommeren og høsten 2021!

Vi håper på topp dugnadsinnsats også i 2022!

---------------------------

 I første byggetrinn prioriteres 9 hull hvor vi da vil eie all eiendom som benyttes.

I denne fasen er vi helt avhengige av økonomisk hjelp og topp dugnadsvilje hos medlemmene.

Så kjøp spillerett NÅ og hjelp oss med å realisere banebyggingen!

En spillerett koster kr. 20.000,- (minus evt. oppspart lojalitetsbonus på kr. 1000,- pr. medlemsår).

Interesserte bes sende oss en e-post på: postmaster@hinnøy-gk.no

-------------------- 

Klubben har utarbeidet en liten presentasjon som kort redegjør for planstatus og videre planer:

som kan leses her...


Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2

----------------------------------

Her er status på  dugnadsarbeid på banen i 2021:

Håndarbeid:
778 timer

Maskinarbeid (Traktor og ATW):
30 timer

Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 419 000,-
Det er kjempebra!Videre prosess

2021 - 2023:

I 2020 ble ny arealplan, med golfbaneanlegg, vedatt av Harstad kommune. 24. september 2020 ble detaljreguleringsplan for golfbane i Sørvik/Halsebø enstemmig vedtatt av Harstad kommune.  Nå ligger veien åpen til neste fase i vårt arbeid med realisering av et 18-hulls golfanlegg. Vinteren 2021 håper vi å få utarbeidet en detaljplan for anlegget (masterplan) og anbudsgrunnlag for opparbeidelse, og vi vil sende innsøknad om byggetillatelse for baneanlegget.  Vi vil også starte arbeidet med finansiering av anlegget og forberede søknad om tippemidler.

Allerede sommeren 2021 bør man så smått kunne begynne forberedende markarbeider med baneanlegget på deler av området .
Full anleggsstart for 1. byggetrinn (ni hull) 
forventes å skje sommeren 2022 og 2. byggetrinn (siste ni hull) vil så oppstartes sommeren 2023!
 


     Hvis opparbeidelsen og dugnadsinnsatsen forløper som forventet  kan vi da håpe på baneåpning og banespill på 9 hull en gang i 2023,
     og 18-hulls spill en gang i 2024!

 Det vil i så fall være 12 år etter stiftelsen av klubben.


    

    Detaljutsnitt av banen (eiendom 42/63) som viser klubbhusområdet med atkomst direkte fra Sørvikveien. Utsnittet viser også deler av åpningshullet (hull 1) og avsluttningshullene 17 og 18.