Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:Hinnøy golfklubb er en klubb med treningsanlegg (KMT - status) og medlemskap i vår klubb vil derfor i 2018 gi spillerett på andre baner.


På årsmøtet 2017 ble det vedtatt følgende medlemskontingent for perioden 2018:

Seniorer 20 år og eldre: kr. 1500,-
Juniorer fra 13 til19 år: kr. 750,-
Barn fra 7 til 12 år: kr. 0,-

OBS!
Ved førstegangs tegning av medlemskap betales et administrasjonsgebyr på kr. 250,- i tillegg til årskontingenten.

Styret i Hinnøy GK har besluttet at kontingent som er innbetalt i perioden fram til klubben har et ferdig baneanlegg vil kunne trekkes direkte fra i kjøp av spillerett (kun med fradrag av gebyrer som påløper årlig til Norges Golfforbund). Kontingentinnbetaling som skjer i tiden før banen er realisert vil derfor i prinsippet fungere som en oppsparing til senere spillerettskjøp.


Form Object

Eventuell utmelding av klubben eller endring av kontingentkategori må skje skriftlig innen 31. desember, ellers vil full medlemskontingent bli krevd for påfølgende år.