Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Greenfee rabatter ved spill i Nord-Norge!

Hinnøy GK er en del av greenfee samarbeidet mellom nord-norske golfklubber.
Alle Hinnøy Golfklubbs medlemmer har derfor rabatterte green fee priser på følgende baner:

Lofoten Links, Salten GK, Alta GK, Tromsø GK, Midt-Troms GK, Narvik GK, Harstad GK,
Polarsirkelen GK, Hammerfest og Kvalsund GK, Karasjok GK, Bleik GK, Helgeland GK, Varanger GK og Bodø GK.

 Medlemmer i ovennevnte klubber kan spille gratis på vår 6-hullsbane!

Om bildene.


Under sommeren 2011 ble det foretatt utallige befaringer i området.
Gjennom disse befaringene ble det etterhvert klarlagt hvilke deler av terrenget som var egnet og hvilke deler som var direkte uegnet som hulltraseer.
Det ble under arbeidet tatt en rekke bilder som dokumentasjon.

Nedenstående billedgalleri viser er et lite utvalg av disse bildene:


 Ståsted midt på hull 1  -  vi ser mot greenområdet
 Ståsted på rødt utslag på hull 2 - vi ser mot fairway.
Vi ser opp mot hull 6 - green til hull 6 vil ligge rett ovenfor den røde løa.
Vi står på fairway til hull 10 og ser mot greenområdet.
Vi står på fairway til hull 11 og ser mot greenområdet.
 Vi står på fairway til hull 12 og ser mot greenområdet.
 Green på hull 13 vil ligge her - like ved Vikevatnet.
Tatt på gult utslag for hull 14 - vi ser mot fairway som vil ligge på andre siden av vannet. 
 Sett fra klubbhustomta - mot greenområdet på hull 9 og hull 18 (dobbelgreen).


Bilde 1: Tatt midt på hull 1 og vi ser mot greenområdet.

Bilde 2: Tatt fra rødt utslag på hull 2 - vi ser mot fairway.

Bilde 3: Vi ser opp mot hull 6 som går i øverst i kanten av gresssletta. Green til hull 6 vil ligge rett ovenfor den røde løa.

Bilde 4: Vi står på fairway til hull 10 og ser mot greenområdet.

Bilde 5: Vi står på fairway til hull 11 og ser mot greenområdet.

Bilde 6: Vi står på fairway til hull 12 og ser mot greenområdet.

Bilde 7: Green til hull 13 vil ligge her, like ved Vikevatnet.

Bilde 8: Tatt på gult utslag for hull 14. Vi ser mot fairway som ligger på andre siden av vannet.

Bilde 9: Tatt fra klubbhusområdet. Vi ser mot greenområdet til hull 9 og hull 18 som danner en stor dobbelgreen.