Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

.... vi gir oss ikke!


Ut fra signaler som nå foreligger har vi imidlertid et realistisk håp om et endelig reguleringsvedtak innen årsskiftet.
Vi håper derfor at våre medlemmer heller ikke gir opp, men vil fortsette å støtte klubben slik at vi sammen snart kan realisere vår drøm om et skikkelig golfanlegg også i vår region.


Les mer om bakgrunn og status for reguleringssaken her….

--------------

...og mens vi venter på realisering:

Sjekk ut vår visualisering av de første ni hull her....
--------------

Sjekk også:
Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn!

Link til layout som viser full utbygging med 18 hull !

Noen kjente folk som ser fram til ferdig baneanlegg i Sørvik/Halsebø:

Kjendis-1 og Kjendis-2


Status på dugnadsarbeid på baneanlegget pr. 2003:

Håndarbeid: 
1868 timer
Maskinarbeid (Traktor og ATW):
105 timer


Dette arbeidet gir en direkte egenkapitalverdi i en tippemiddelsøknad på:
kr. 1 039 000,-
Status på øvrig frivillighetsarbeid tilknyttet planprosessen, i perioden 2011 til 2021:

4500 timer
som har en egenkapitalverdi på:
kr. 2 250 000,-

.
Ståsted på bakerste tee. Ca. 220 meter fram til vannhinder (Storelva inkl. vernesone er på ca. 60 meter).Ståsted på fairway - ca. 220 meter fra bakerste tee. Storelva m/hensynssone (ca. 60 meter) må forseres i neste slag. Droppsone på andre siden.
Samme ståsted som forrige bilde, men her i fugleperspektiv.Her ser vi forbindelsen mellom første og andre del av fairway på hull 1, med bro over Storelva.
Ståsted på andre del av fairway - innspill (ca. 70 m) til green.Ståsted ved greenområdet


Hull 2 og 7 -- Hull 3 og 6 -- Hull 4 og 5 -- Hull 8 og 9