Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

KOMMUNEPLANES AREALDEL VEDTATT!

 27.6. 2018 vedtok Planutvalget i Harstad å legge kommuneplanens arealdel ut til høring, med merknadsfrist 1. november. 

I denne areaplanen er det som kjent avsatt areal til ny golfbane i Sørvik/Halsebø.
Arealet som er avsatt er helt i samsvar med klubbens nye banelayout.

-----------------------------------

Nå foreligger konklusjonen fra Fylkesmannen på kommuneplanens arealdel, og den lyder som følger:

ETTER EN SAMLET VURDERING AV BERØRTE INTERESSER OG AKTUELLE HENSYN, KAN FYLKESMANNEN TILRÅ EN ETABLERING AV GOLFBANE I DETTE OMRÅDET.

Fylkesmannen reiser imidlertid en del spørsmål som må finne sin løsning,
enten på kommuneplannivå eller i samband med en detaljreguleringsplan.

Dette arbeidet går klubben straks i gang med og vi har stortro på at det faller på plass i løpet av neste år.

Nå starter oppgaven med å detaljprosjektere banen og deretter blir det byggestart!
Og til alle dere som spør så har vi realistiske planer som løser finansieringen
!

Men den viktigste faktoren for å realisere banen er at alle golfinteresserte slutter opp om klubben !.

PLANUTVALGET I HARSTAD HAR VEDTATT Å TA INN AREAL TIL NYTT GOLFANLEGG I SØRVIK/HALØSBØ!Endelig ble det festspill for Hinnøy Golfklubb også!

Onsdag 27. juni 2018 vedtok Planutvalget å legge Kommuneplanens arealdel ut på høring.
Der er klubbens nye banetrasé inntatt.
Etter snart 2 års ørkenvandring har vi nådd en ny milepæl.

Når arealplanen har vært på høring i 6 uker vet vi om offentlige etater har noen innvendinger mot vårt nye baneforslag.
Harstad kommune har i forbindelse med sitt arealplanarbeid utført en konsekvensutredning av det nye baneforslaget og konkluderer positivt.
Vi har derfor god tro på at vi nå har ivaretatt de innvendinger som stoppet planen sist.

Vi skylder våre medlemmer og andre støttespillere en STOR takk for at dere tålmodig har stått ved vår side i snart 8 år !
Dere har virkelig utgjort en forskjell!

Med et kartutsnitt av arealplanen ønsker vi alle våre medlemmer, golfinteresserte og andre en riktig god sommer!